Связаться

Мы всегда рады обсудить с вами ваш проект, идею или просто побеседовать.

Спасибо

Форма успешно заполнена, мы свяжемся с вами в ближайшее время

Запись на курс

Сделай шаг на пути к новым знаниям и навыкам, которые откроет для тебя Школа Маркетинга Alpha-Omega!

Имя, Фамилия

Возраст

Email

Контактный номер

Модуль для записи

Спасибо

Форма успешно заполнена, мы свяжемся с вами в ближайшее время

Исследования

Наши исследовательские услуги помогают компаниям определять возможности роста, лучше понимать клиентов и отрасль в целом и принимать новые стратегические решения. Наши исследовательские услуги охватывают качественные, количественные и гибридные методы исследований. Мы специализируемся на маркетинговых, продуктовых исследованиях, исследовании удовлетворенности клиентов, а также исследованиях UX / UI.

Исследование рынка

Bazar araşdırması - məhsulunuzun və ya xidmətinizin müştərilər tərəfindən nə qədər tələbatlı və uğurlu olacağını və ya olduğunu müəyyənləşdirmək üçün müştəri profilləri, hədəf auditoriyası, şirkət, rəqiblər, bazar və xarici mühit haqqında aparılan araşdırmadır.

Подробнее
Продуктовое исследование

Məhsul araşdırması – marketinq araşdırmaları sırasında ən iri və çoxşaxəli araşdırmalarından biridir. Bu növ araşdırma sahəsində tətbiq olunan həllər həm tədqiqat mövzusu, həm də istifadə olunan metodlar baxımından fərqlənir.Məhsul araşdırması adətən məhsulun bazara çıxmasından öncə aparılır və sifarişçiyə satışların uğurlu aparılması üçün müxtəlif alətləri təqdim edir.

Подробнее
Исследование удовлетворенности клиентов

"Müştəri məmnuniyyəti"nin araşdırılması - şirkətləri müştərinin məhsul və xidmətlərin göstərilməsi üzrə hərtərəfli əks əlaqəsi ilə təmin edir. 

Подробнее
Исследование узнаваемости бренда

"Brendin tanınması" araşdırması - istehlakçıların bir marka və məhsul ilə nə dərəcə tanış olduqlarını ölçür. Brendinizin bazardakı mövqeyini anlamaqla yeni məhsulların təqdimatını asanlaşdıra, marketinq təşəbbüslərini və satış imkanlarını artıra bilərsiniz.

Подробнее
Тайный покупатель

Gizli müştəri araşdırması - xidmət təchizatçıları tərəfindən müəyyən edilməyəcək və gizli müştərin həyata keçirdiyi sorğulardan təşkil edilmiş araşdırmadır.

Подробнее